Добре дошли в Екстранет системата на Националния институт на
правосъдието, разработена по проект “Създаване на мрежа от съдии -
координатори по европейско право”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.